Regulamin


1. Właścicielem serwisu zamówieniowego na stronach www.iwona.com.pl oraz www.iwonapellets.pl jest firma Dom Handlowy IWONA Kazimierz Bukszyński z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul.Wojska Polskiego 82 NIP: 7260250594.

2. Serwis internetowy www.iwona.com.pl służy do składania zamówień za pośrednictwem sieci Internet. Istnieje również możliwość składania zamówień poprzez e-mail na adres j.bukszynski@iwona.com.pl oraz telefonicznie pod nr telefonu 609 056 061.

3. W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon, lub faktura).

4. Wszystkie ceny podawane w serwisie zamówieniowym www.iwonapellets.pl oraz www.iwona.com.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

5. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie pocztą lub na adres e-mail: sklep@iwona.com.pl. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego i ustaw konsumenckich.

Co ulepszyć?
Jeśli posiadają Państwo jakieś uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu, albo posiadają Państwo sugestie zmian, będziemy wdzięczni za wysłanie do nas wiadomości z ich opisem.
Dziękujemy za przesłanie wiadomości.