Deski elewacyjne

Posiadamy szeroką ofertę desek elewacyjnych w rożnej postaci:GREINPLAST OEA

 


 

Panele służą do wykonania powierzchni dekoracyjnej imitującej w zależności od rodzaju, tradycyjne materiały wykończeniowe. Mogą być stosowane wewnątrz budynków na wszelkie typowe podłoża mineralne oraz jako element ozdobny na ścianach zewnętrznych budynków w systemie ociepleń Greinplast OE. Produkt ze względu na swoją niską wagę może być zastosowany na całej powierzchni ściany budynków. Panele występują pod następującymi oznaczeniami handlowymi: OEA-D - deska, OEA-BC - bal ciosany, OEA-BW - bal ciosany z warkoczem.

WYKONANIE:

1. Przygotowanie podłoża
Panele montować na osłoniętych powierzchniach przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków pogodowych w tem. +5 °C - +25 °C Podłoże musi być równe, nośne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność. Występujące algi i grzyby należy bezwzględnie usunąć. Podłoża mineralne powinny mieć wiek, co najmniej 28 dni, a warstwa zbrojona siatką
w systemach ociepleń co najmniej 3 dni. Podłoża niejednorodne o różnej lub zwiększonej chłonności zagruntować odpowiednio rozcieńczonym preparatem GREINPLAST U. Powierzchnie, na które nakładany jest klej muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą gruntującą GREINPLAST F.


2. Przygotowanie i rozplanowanie paneli
Przed przystąpieniem do montażu należy odpowiednio rozplanować rozmieszczenie paneli na danej powierzchni, tak aby uniknąć powstania zbyt wielu odpadów. Łączenia krótszych boków paneli zaplanować w taki sposób, by nie przebiegały w jednej linii, zalecana długość zakładki powinna wynosić min.1/4 długości panela. W opakowaniu okładziny elewacyjnej akrylowej OEA-D „Deska" znajduje się 5 różnych wzorów faktury A, B, C, D, E. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na rodzaj wzoru oraz zadbać o naprzemienność wzorów.

3. Nakładanie warstwy klejącej
Powierzchnię na, której montowane będą panele należy pokryć równomiernie klejem Greinplast KA przy pomocy pacy zębatej. Wielkość zębów dobrać w zależności od równości podłoża, na ogół jest to 4 mm. Nakładać taką ilość zaprawy klejącej, która umożliwi przyklejanie paneli do nie przyschniętej warstwy kleju (bez tzw. warstwy naskórka). W przypadku powierzchniowego wyschnięcia nałożony klej należy usunąć i zastąpić świeżym.

4. Mocowanie paneli

Ważne jest aby cała powierzchnia panela była pokryta i mocno dociśnięta do kleju w innym przypadku doprowadzi to do miejscowych odspojeń. W miejscach które ulegną załamaniu podczas przenoszenia paneli zaplanować przecięcia, tak aby można je było wykorzystać. Narożniki zewnętrzne wykonujemy na styk dokładnie docinając panele. Połączenie wypełniamy klejem, a po wyschnięciu narożnik wyrównujemy packą z papierem ściernym.

5. Obróbka obwiedniowa

Nadmiar kleju zebrać, braki w łączeniach uzupełnić, a całość wyrównać pędzlem. Ewentualne zabrudzenia zmyć mokrą gąbką przed ich zaschnięciem. Wykonane powierzchnie należy uszczelnić obwodowo masami elastycznymi przystosowanymi do tego celu. Zaleca się użycie Uszczelniacza hybrydowego elastycznego GREINPLAST EHE.

6. Wykonywanie warstwy dekoracyjnej

Po wyschnięciu tak wykonanej powierzchni panele pokryć dwoma warstwami lazuru ochronnego. Ilość stosowanych warstw i sposób aplikacji powinny umożliwić uzyskanie zamierzonego efektu kolorystycznego oraz szczelne pokrycie całej powierzchni. Lazur Greinplast FLA nakładać wzdłuż paneli na niewielkiej powierzchni dwa trzy panele w jednym cyklu. Wykonywaną powierzchnię osłaniać przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferyczny (deszcz, wysoka wilgotność niska temp. oraz mocnym rozgrzewaniem się nakładanej warstwy lazuru pod wpływem promieni słonecznych) gdyż może prowadzić to do uszkodzeń, przebarwień powierzchni.


Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania poszczególnych warstw farby powinna wynosić od +5°C do +25°C. Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po użyciu. Pod wpływem niekorzystnych warunków cieplno - wilgotnościowych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom.
Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość.
W celu uzyskania odpowiedniego efektu występują niewielkie różnice w rozmiarach paneli. Zalecane zestawienia kolorystyczne pokazano we wzorniku okładzin. 


  KONTAKT :
Dział Tynków i Farb
Grzegorz Michalski
kom: 661 473 601     tel: 42 712 55 65     mail.: mieszalnia@iwona.com.pl          
        
Co ulepszyć?
Jeśli posiadają Państwo jakieś uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu, albo posiadają Państwo sugestie zmian, będziemy wdzięczni za wysłanie do nas wiadomości z ich opisem.
Dziękujemy za przesłanie wiadomości.